top of page

Individuele EFT Therapie

In individuele therapie gaat een EFT-therapeut transdiagnostisch te werk. Dit betekent dat er geen focus ligt op diagnose of label maar dat de therapeut screent hoe de cliënt omgaat met bepaalde situaties en welke emoties hier aan de basis van liggen.

Een EFT-therapeut maakt de weg vrij om naar de basis-emotie of primaire emotie te gaan waardoor de secundaire emotie (vaak angst of woede), die bijdraagt tot stagnatie, verder gedifferentieerd wordt en men tot verwerking kan komen. Aan de basis hiervan ligt de emotietheorie, die ervan uitgaat dat onder elke basisemotie een behoefte ligt die vervuld dient te worden, ten einde ’gezond' te kunnen functioneren. Het herkennen, benoemen en valideren hiervan is een van groot belang in het stappenplan van emotieverwerking.

Referenties

In de kennisbank van EFT-Nederland ontdek je video’s, artikelen en andere interessante websites.

Abstract Colorful Structure
bottom of page