top of page

EFT-C Relatietherapie

Het individuele model van EFT werd door Les Greenberg en Rhonda Goldman uitgewerkt tot een koppeltherapiemodel: EFT-C (Greenberg & Goldman, 2008).

Een eerste EFT-model voor koppels werd bijna 40 jaar geleden ontwikkeld door Sue Johnson en Les Greenberg (Johnson & Greenberg, 1985). In de jaren ‘90 gingen ze hun eigen weg. Sue Johnson verrichtte met succes onderzoek naar de werkzaamheid van het EFT-koppeltherapiemodel (Wiebe & Johnson, 2016) en ze bouwde een EFT-community uit van ondertussen meer dan 7000 gepassioneerde EFT-therapeuten in meer dan 40 landen (zie https://iceeft.com).

Les Greenberg legde zich ondertussen toe op verder onderzoek naar de individuele EFT-therapie en het verfijnen van zijn emotietheorie (Greenberg, 2011). Samen met Rhonda Goldman, werkte hij vanuit de oorspronkelijke EFT-koppeltherapie een alternatief model uit voor koppeltherapie: EFT-C (Greenberg & Goldman, 2008).  Dit model voor koppeltherapie is anders dan het Sue Johnson-model: het heeft enkele stappen meer en legt minder de nadruk op de hechtingstheorie. Een interessante vergelijking tussen beide modellen werd gemaakt door Brubacher (2017).

Naast de vele gelijkenissen, zijn er enkele noemenswaardige verschillen tussen het EFT-model dat Sue Johnson promoot en het EFT-C model.  Het belangrijkste verschil is de betekenis die autonomie inneemt binnen de twee strekkingen. Autonomie (of identiteit) is een begrip met veel lagen en betekenissen: het kan gaan over individuele zelfbepaling en het kan gaan over jezelf kunnen zijn (worden) binnen een relationele of culturele context (Snijder-van den Eerenbeemt, 2002). Ook Sue Johnson legt de nadruk op deze relationele component van autonomie: voor haar is autonomie iets dat pas kan ontstaan binnen een veilige relatie. Dit betekent dus ook dat het ondergeschikt is aan de relatie: je kan pas aan zelfontplooiing doen binnen een veilige relatie. Erbij horen en jezelf ontwikkelen worden beschouwd als twee zijden van dezelfde medaille.

 

Greenberg en Goldman (2008) leggen meer nadruk op de ontwikkeling van het individuele zelf, los van een relationele context. Er is een meer evenwichtige aandacht voor zowel hechtingsbehoeftes als autonomiebehoeftes in de relatie, zowel bevorderen van de emotionele responsiviteit tussen de partners als bevorderen van de eigen emotieregulatie, en met experiëntiële methodieken voor het transformeren van primair maladaptieve emoties en de zelfrelatie binnen elke partner (Goldman & Greenberg, 2013).

Focus On Emotion, samen met de Nederlandse EFTin organisatie, organiseert regelmatig opleidingen over het EFT-C koppeltherapiemodel in samenwerking met Rhonda Goldman en Catalina Woldarsky. Er is ook een actieve Nederlands-Vlaamse intervisie- en supervisiegroep van koppeltherapeuten die EFT-C gebruiken. 

door Erika Van Baelen met input van Arne Heylen

Referenties

Brubacher, L. (2017). Distinguishing emotionally focused therapy from emotion-focused therapy. Winnipeg Emotionally Focused Therapy Training & Consulting.

https://www.lbrubacher.com/wp/wp-content/uploads/Distinguishing-Emotionally-Focused-from-Emotion-focused.pdf

Greenberg, L. S. (2011). Emotion-focused therapy. American Psychological Association.

 

Greenberg, L. S., & Goldman, R. N. (2008). Emotion-focused couples therapy: The dynamics of emotion, love, and power. American Psychological Association.

Goldman, R. N., & Greenberg, L. (2013). Working with identity and self‐soothing in emotion‐focused therapy for couples. Family Process, 52(1), 62-82.

 

Johnson, S. M., & Greenberg, L. S. (1985). Emotionally focused couples therapy: An outcome study. Journal of Marital and Family Therapy, 11(3), 313-317.

 

Snijder-van den Eerenbeemt, A. (2002). Korte gedachten. Voorbij de autonomie? Enige gedachten over de ontwikkeling van het autonomiebegrip: van individuele zelfbepaling naar een gesitueerde authenticiteit. Tijdschrift voor Cliëntgerichte Psychotherapie, 40(3), 195-202.

 

Wiebe, S. A., & Johnson, S. M. (2016). A review of the research in emotionally focused therapy for couples. Family Process, 55(3), 390-407.

Tropical Shapes
bottom of page