top of page
Abstract Straight Lines

Emotion Focused Therapy

Over EFT

Emotion Focused Therapy (EFT) is een door Les Greenberg, Laura Rice en Robert Elliott ontwikkelde evidence-based therapie waarbij emoties en de kracht van beleving centraal staan. In EFT beschouwen we emoties als een soort wegwijzer of kompas dat ons informeert over onze noden en ons leven richting geeft. Emoties zijn naast een belangrijke bron van informatie over onze behoeften ook actiegericht en zetten ons aan tot het zetten van stappen in de juiste richting. Vanuit deze visie bekijken we emotioneel ‘vastlopen’ als het gevolg van afgesneden zijn van (de betekenis) van onze emoties, overspoeld worden door te intense emoties of het verstrikt raken in vastgeroeste emoties.

 

We maken een onderscheid tussen adaptieve en maladaptieve emoties. Emoties zijn adaptief wanneer ze een reactie zijn op het hier-en-nu en ons in de juiste richting sturen waardoor ze ons helpen overleven of onszelf ontplooien. Zo kan je bv. adaptieve kwaadheid ervaren wanneer je baas je overlaadt met teveel werk. Deze kwaadheid informeert je dat je je grens bereikt hebt en helpt je om dit op tijd aan te geven en zo een burn-out te voorkomen. Emoties zijn maladaptief wanneer ze niet helpend zijn en eerder oude vastgeroeste emoties zijn die een oude pijn blootleggen. We spreken hierbij ook wel over ‘the same old story’. Zo kan je bv. maladaptieve kwaadheid ervaren ten aanzien van je partner die je een vraag uit interesse stelt omdat deze vraag jou doet denken aan je jaloerse ex wiens vragen controlerend bedoeld waren. Deze kwaadheid is geen reactie op de situatie in het hier-en-nu, maar is een oude vastgeroeste reactie die opnieuw getriggerd wordt. Een tweede groep van maladaptieve emoties zijn instrumentele emoties. Dit zijn emoties die niet (helemaal) echt zijn en als instrument gebruik worden om een bepaald doel te bereiken. Zo kan je bv. een maladaptieve kwaadheid uiten ten aanzien van je partner omdat je zelf net iets fouts hebt gedaan en hoopt dat je partner dan niet meer kwaad op jou durft te worden. Je zet deze emotie dan als het ware in terwijl je eigenlijk niet kwaad bent en leidt jullie weg van wat een constructief conflict zou kunnen zijn. Ten derde kunnen emoties ook maladaptief zijn wanneer ze andere emoties verbergen. Zo kan je bv. een maladaptieve kwaadheid ervaren wanneer je eigenlijk heel droevig bent maar altijd geleerd hebt dat je niet mag huilen. Deze kwaadheid dient dan om je onderliggende verdriet te verstoppen en brengt je op deze manier net verder weg van wat je nodig hebt, bv. verbinding en troost. Dit soort emoties die andere emoties verbergen noemen we secundair omdat ze een reactie zijn op andere, onderliggende emoties. Wanneer emoties geen reactie zijn op andere emoties noemen we ze primair. Primaire emoties kunnen adaptief zijn zoals in het voorbeeld met je baas, maar ook maladaptief zijn zoals in het voorbeeld met je partner.

 

De EFT-therapeut begeleidt je in het proces van contact maken met primair adaptieve emoties om je zo dichter bij je ‘zelf’ te brengen. In EFT therapie gaan jullie samen op zoek naar oorzaken van blokkades in het contact met primair adaptieve emoties. Dit kunnen pijnlijke ervaringen uit het verleden zijn die nog verwerkt moeten worden (vastgeroeste emoties), lessen die je van thuis uit hebt meegekregen zoals bv. het onderdrukken van bepaalde emoties (secundaire emoties) of het gebrek aan contact met je beleving in het algemeen. Het doel is om vanuit een van binnenuit begrijpen van je emoties, opnieuw vrijheid te ervaren om keuzes te maken die je helpen om je noden te bevredigen.

Abstract Lines

Podcast Uit mijn Hoofd | #Waarom we onze emoties nodig hebben

In deze aflevering van de postcast Uit mijn Hoofd van Kristien Wollants is Kaatje Vandevelde te gast. Zij is klinisch psycholoog en client-centered en emotion-focused psychotherapeut. In haar praktijk Agapei geeft zij zowel individuele als groepstherapie en haar stokpaardjes zijn hoogbegaafdheid, trauma, gender en emoties en hun blokkades. We leven in een maatschappij waarin emoties nog vaak een negatief imago hebben, maar ze hebben wel degelijk hun functie. We hebben ze nodig zelfs! Maar tegelijkertijd zijn niet alle emoties helpend. Soms overspoelen ze ons of raken we er net door verdoofd. Wanneer wijzen emoties ons de weg en wanneer niet? 

Video's van EFT Noorwegen

bottom of page