top of page

EFFT Familietherapie

Het individuele model van EFT werd nader onderzocht in toepasbaarheid bij gezinnen. Uit onderzoek bleek namelijk dat het coachen van ouders/opvoeders in het emotioneel begeleiden van hun kind, herstel bevorderde voor kinderen en jongeren met eetstoornissen (Strahan et al, 2017).

Aan de basis hiervan ligt de emotietheorie: elke basisemotie geeft belangrijke informatie over hoe we kunnen reageren op een bepaalde situatie. Ouders wordt aangeleerd hoe bepaalde emoties te herkennen en leren zien wat de behoeften van hun kind zijn om zo door emotionele processen te gaan.


Het emotiekompas: dit kompas stelt dat elke emotie bestaat uit vier basiscomponenten:
- een lichamelijk gevoeld gevoel
- een woord dat hierbij hoort
- een behoefte
- een actietendens

 

Bv voor de basisemotie angst:

- lichamelijk gevoel: hartkloppingen, zweten, vertraagde vertering
- woord: angst
- behoefte: veiligheid en bescherming
- actietendens: weglopen, zich verstoppen

 

Als ouders psychoeducatie krijgen over elk van de basisemoties, gaan ze sneller woorden vinden om met hun kind te spreken over diens beleving. Het benoemen hiervan door de ouders leidt tot het sneller ervaren, herkennen en benoemen wat er in hun lichaam gebeurt. Als een
emotie op die manier kan beleefd en benoemd worden, kan er emotieregulatie plaatsvinden.


Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat kinderen die hierin gecoacht worden, beter functioneren en zich beter voelen in vergelijking met kinderen die hierin niet gecoacht worden (Lafrance et al, 2020).

Op de website https://www.mentalhealthfoundations.ca/efft kunnen ouders en therapeuten hierover video's en meer informatie vinden.

Referenties

Website van de EFFT onderzoeksgroep: https://www.mentalhealthfoundations.ca/efft

Lafrance, A., Henderson, K. A., & Mayman, S. (2020). Emotion-focused family therapy: A transdiagnostic model for caregiver-focused interventions. American Psychological Association.

Lafrance, A., & Miller, A. P. (2020). What to say to kids when nothing seems to work: A practical guide for parents and caregivers. Routledge.

Strahan, E. J., Stillar, A., Files, N., Nash, P., Scarborough, J., Connors, L., ... & Lafrance, A. (2017). Increasing parental self-efficacy with emotion-focused family therapy for eating disorders: A process model. Person-Centered & Experiential Psychotherapies, 16(3), 256-269.

Hide and Seek
bottom of page